Sarnaki Platerów Łosice blitz dating frankfurt http://www.zkns-losice.pl/index.php/best-hook-up-apps-london/ http://www.zkns-losice.pl/index.php/zebrano-soho-speed-dating/

Kadencja 2014-2018

Uchwała Nr XVI/60/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 lat.pdf

Uchwała Nr XVI/59/2018 w sprawie ustalenia ceny za zbiórkę odpadów.pdf

Uchwała Nr XVI/58/2018 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów.pdf

Uchwała Nr XVI/57/2018 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2018 rok.pdf

Uchwała Nr XVI/56/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na lata 2018-2021.pdf

Uchwała Nr XV/55/2017 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok.pdf

Uchwałą Nr XV/54/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na lata 2017-2020.pdf

Uchwała Nr XV/53/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na rok 2018.pdf

Uchwała Nr XV/52/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na lata 2018-2021.pdf

Uchwała Nr XV/51/2017 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów.pdf

Uchwała Nr XV/50/2017 w sprawie ustalenia ceny za biórkę odpadów.pdf

Uchwała Nr XIV/49/2017 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok.pdf

Uchwała Nr XIV/48/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na lata 2017-2020.pdf

Uchwała Nr IV/47/2017 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy i zabezpieczenie środków przez Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko" do projektu pn. "Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Plateró oraz Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.pdf

Uchwała Nr XIII/46/2017 w sprawie zmian w statucie Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.pdf

Uchwała Nr XII/45/2017 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok.pdf

Uchwała Nr XII/44/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalego "Nieskażone Środowisko" na lata 2017 - 2020.pdf

Uchwała Nr XII/43/2017 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów.pdf

Uchwała Nr XII/42/2017 w sprawie ustalenia ceny za zbiórkę odpadów.pdf

Uchwała Nr XII/41/2017 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.pdf

Uchwała Nr XII/40/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Komunalnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.pdf

Uchwała Nr XI/39/2017 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2017 rok.pdf

Uchwała Nr X/38/2016 w sprawie ustalenia wysokości składki od mieszkańca.pdf

Uchwała Nr X/37/2016 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów.pdf

Uchwała Nr X/36/2016 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr X/35/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowski" na lata 2016-2019.pdf

Uchwała Nr X/34/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na rok 2017.pdf

Uchwała Nr X/33/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na lata 2017-2020.pdf

Uchwała Nr IX/32/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko" do projektu pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Sarnaki".pdf

Uchwała Nr IX/31/2016 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr IX/30/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na lata 2016-2019.pdf

Uchwała Nr VIII/29/2016 w sprawie ustalenia ceny za usługę wynajmu sprzętu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko".pdf

Uchwała Nr VIII/28/2016 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów.pdf

Uchwała Nr VIII/27/2016 w sprawie ustalenia ceny za zbiórkę odpadów.pdf

Uchwała Nr VIII/26/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.pdf

Uchwała Nr VIII/25/2016 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2016 rok.pdf

Uchwała Nr VIII/24/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na lata 2016-2019.pdf

Uchwała Nr VIII/23/2016 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r..pdf

Uchwała Nr VIII/22/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Komunalnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.pdf

Uchwała Nr VII/21/2015 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr VII/20/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na rok 2016.pdf

Uchwała Nr VII/19/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na lata 2016-2019.pdf

Uchwała Nr VI/18/2015 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr V/17/2015 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na lata 2015-2018.pdf

Uchwała Nr IV/14/2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.pdf

Uchwała Nr IV/13/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Komunalnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.pdf

Uchwała Nr III/12/2015 w sprawie ustalenia ceny za zbiórkę odpadów.pdf

Uchwała Nr III/11/2015 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów.pdf

Uchwała Nr II/10/2015 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2015 rok.pdf

Uchwała Nr I/9/2015 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.pdf

Uchwała Nr I/8/2015 w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.pdf

Uchwała Nr I/7/2015 w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.pdf

Uchwała Nr I/6/2015 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.pdf

Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie zmian w budżecie Związku na 2014 rok.pdf

Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" na rok 2015.pdf

Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego na lata 2015-2018.pdf

Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.pdf

Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.pdf

 

 

 

 

Stronę odwiedziło: 430146 osób Strony internetowe Toruń