Sarnaki Platerów Łosice Korczew Olszanka Huszlew

Aktualności

2017-09-18 Informacja o uchwale w sprawie przekazania obowiązków

Zgromadzenie Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" w dniu 01 września 2017 r. przyjęło uchwałę Nr XIII/46/2017   w sprawie zmian   w statucie Związku. W wyniku tej zmiany gminy przekazują swoje obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie dla Związku. Związek stałby się wówczas operatorem systemu gospodarki odpadami na terenie gmin należących  do Związku. Przypomnijmy, że do Związku należą:  

  • Miasto i Gmina Łosice
  • Gmina Sarnaki
  • Gmina Platerów
  • Gmina Huszlew
  • Gmina Olszanka
  • Gmina Korczew

Przekazanie obowiązków pozwoliłoby na ujednolicenie systemu zbierania, opłat i sprawozdawczości.

Gminy - członkowie Związku mają teraz czas do 02 października b.r., zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, na wyrażenie swojego stanowiska do tej uchwały, a w przypadku negatywnej opinii do zawetowania uchwały.

Jeżeli w/w uchwała wejdzie w życie, to Związek będzie mógł własnej spółce w ramach zamówienia "in-house" /zamówienia wewnętrznego/ powierzyć zadanie w zakresie zbierania odpadów po negocjacjach "z wolnej ręki".

Stronę odwiedziło: 259417 osób Strony internetowe Toruń